Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за издавање у закуп посебног дела објекта здравствене станице у Ратају и Правила о поступку спровођења јавног надметања.

Здравствена станица Плеш

Здравствена станица Ратаје