Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за издавање у закуп посебног дела објекта здравствене станице у Ратају и Правила о поступку спровођења јавног надметања.

Лекари
Момчило Попић, доктор медицине


Сестре
Снежана Лисинац