Бројеви за пацијенте са респираторним здравственим тегобама и информациони телефони

Бројеви телефона одређени за прихватање пацијената који су фебрилни и који имају респираторне здравствене тегобе:

037/3751-678

069/873-63-16

069/873-63-01

063/420-131

Бројеви телефона за пружање информација грађанима:

037/3751-678

069/873-63-16

069/873-63-18

069/873-63-01