Конкурс за пријем у радни однос на одређено и неодређено време са пуним радним временом

26. marta 2020.

Бројеви телефона одређени за прихватање пацијената који су фебрилни и који имају респираторне здравствене тегобе:

037/3751-678

069/873-63-16

069/873-63-01

063/420-131

Бројеви телефона за пружање информација грађанима:

037/3751-678

069/873-63-16

069/873-63-18

069/873-63-01