Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

2. oktobra 2018.

Posted in Актуелно by Davicom
21. decembra 2017.

У недељу 24.12.2016.год од 8:00 до 16:00 у просторијама дома здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ у Александровцу у сарадњи са министарством здравља Републике Србије спроводи се акција превентивних прегледа:

  1.  Ултразвучни преглед горњег абдомена
  2.  Лабораторијске анализе:
    1. Холестерол
    2. Триглицериди

Позивају се заинтересовани грађани да се јаве у том периоду, пожељно је да грађани не доручкују пре прегледа. Прегледи су бесплатни. Поздрав

Posted in Актуелно by Davicom
14. avgusta 2017.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време. Преузми документ Oglas za prijem u radni odnos na odredjeno vreme

Posted in Актуелно by Davicom
15. juna 2016.

Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац, на основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15) и одлуке директора бр. 1775 од 13.06.2016. године, Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ расписује…

Posted in Актуелно, Оглас by Davicom
27. oktobra 2015.

Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац, на основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15) и одлуке директора бр. 3499 од 27.10.2015. године, Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

Пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, до повратка запосленог са привремене спречености за рад, у одсеку  за радиолошку диагностику. на послове:

РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР…………………………………………… 1 извршилац