Економско-рачуноводствени и правни послови

[cws-row cols=1][col span=12][cws-widget type=text title=““]

Економско-рачуноводствени 

дипл. ецц. Славица Дјурић, шеф рачуноводства


Правни послови

дипл. правник Милан Петровић, правна служба


Информатичка служба

дипл. инг Ратка Цветковић, информатичар


Кадровски администратор

Ивковић Љубиша


Главна сестра

Савковић Оливера

[/cws-widget][/col][/cws-row]