Изабрани лекар

[cws-row cols=1][col span=12][cws-widget type=text title=““]

Oпшта пракса ¦ Педијатрија ¦ Генкологија ¦ Дечија стоматологија ¦ Општа стоматологија

Изабрани лекари опште праксе

др Жарковић Драгана, спец. опште медицине

др Јеленковић Ивана

др Костов Стаменко, спец. опште медицине

др Марковић Слађана, здравствена станица Ратаје

др Миленковић Славољуб, спец. опште медицине

др Милићевић Јасминка,

др Младеновић Момирка, спец. опште медицине

др Попић Момчило, здравствена станица Горњи Ступањ

др Жарковић Слободан, Мр спец. опште медицине

др Петрески Валерија др Дуњић Саша

Изабрани лекари педијатрије

др Ђорђевић-Томић Верослава, спец. педијатрије

др Михајловић Мирко, спец. педијатрије

др Савић Гордана, спец. педијатрије

др Филиповић Јелица, спец. педијатрије

Изабрани лекари гинекологије

др Угринић-Симић Марица, спец.гинекологије

др Живковић Милан, спец.гинекологије

Изабрани лекари дечје стоматологије

др Радичевић Милица, специјалиста дечије и превентивне стоматологије

др Зајић Смиљка,стоматолог

др Зајић Сузана,специјалиста дечије и превентивне стоматологије

Изабрани лекари опште стоматологије

др Ивковић Зоран

[/cws-widget][/col][/cws-row]