Управа

Директор
в.д. др Верослава Ђорђевић-Томић, специјалиста педијатрије

Начелник службе за здравствену заштиту одраслог становништва
др Славољуб Миленковић, специјалиста опште медицине

Начелник службе за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику,специјалне консултантске делатности
др Александар Протић, специјалиста интерне медицине

Начелник службе за здравствену заштиту деце и жена са поливалентном патронажом
др Јелица Филиповић, специјалиста педијатрије

Шеф одељења за лабораторијску дијагностику
др Дејан Чолић, специјалиста клиничке биохемије

Начелник службе за стоматолошку здравствену заштиту
др Сузана Зајић, специјалиста дечје и превентивне стоматологије

Шеф стационара
др Саша Милованкић, специјалиста опште медицине

Шеф одељења за физикалну медицину и рехабилитацију
др Љубиша Пантић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Главна сестра
Јелена Ђорђевић, медицинска сестра

Одговорна сестра у одељењу Хитне медицинске помоћи
Наташа Татић, медицинска сестра

Одговорна сестра у одсеку Опште медицинске праксе
Милица Миљаковић, медицинска сестра

Шеф одељења санитетског транспорта
Влада Ћоћић

Шеф одсека административних, планских и рачуноводствених послова
Славомирка Ђурић, дипл. ецц.

Шеф одељења техничког одржавања
Игор Ракић