ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом.