Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом