ОГЛАС – за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

27. oktobra 2015. 0 Comments

Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац, на основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/15) и одлуке директора бр. 3499 од 27.10.2015. године, Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

Пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, до повратка запосленог са привремене спречености за рад, у одсеку  за радиолошку диагностику. на послове:

РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР…………………………………………… 1 извршилац 

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ ОГЛАСА