Бројеви за пацијенте са респираторним здравственим тегобама и информациони телефони

Здравствена станица Плеш

Здравствена станица Ратаје