Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

Лекари
Момчило Попић, доктор медицине


Сестре
Снежана Лисинац