Одељење медицине рада

Лекари медицине рада

др Момирка Младеновић, специјалиста опште медицине


Сестре

Мирјана Зарић

Јелена Ђорђевић

Загорка Новаковић

Марија Ковачевић