Oдељење санитетског транспорта

Милићевић Милић – Шеф

Јовановић Дејан
Радовановић Милић
Симић Југослав
Ћосић Ивица
Ћоћић Влада
Ђукић Сокол