Одељење за плућне болести и ТБЦ

Лекари одељења за плућне болести

Сестре