Одељење дечје превентивне стоматологије

Лекари одељења дечје превентивне стоматологије

др Аница Милић, специјалиста ортодонције

др Милица Радичевић, специјалиста дечје и превентивне стоматологије

др Сузана Зајић, специјалиста дечје и превентивне стоматологије

др Смиљка Зајић, доктор стоматологије


Сестре

Светлана Бежановић

Миленка Милетић

Татјана Ћирић

Милићевић Ружица

Пејић Љиљана