Oдсек стоматолошке протетике


Специјалисти стоматологије
Миријана Цветковић


Стоматолошки техничари
Јован Здравић, стоматолопки техничар