Бројеви за пацијенте са респираторним здравственим тегобама и информациони телефони

Бројеви телефона одређени за прихватање пацијената који су фебрилни и који имају респираторне здравствене тегобе: 037/3751-678 069/873-63-16 069/873-63-01 063/420-131 Бројеви телефона за пружање информација грађанима: 037/3751-678 069/873-63-16 069/873-63-18 069/873-63-01