Заштита пацијантових права

Пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада или директору здравствене установе, или саветнику за заштиту пацијентових права, односно заштитнику права осдигураника.

Заштитник права пацијената у јединици локалне самоуправе

Заштитника права осигураних лица