Извештај рада амбуланте за фебрилна стања и респираторне инфекције ДЗ Александровац од 04.12.2023. до 10.12.2023.