Контакт

Контакт

Контактирајте нас

KONTAKT

Хитна помоћ: 037 3552 279 Мобилни: 0698736316


Локали (прво позвати број 037 3751):

Служба за здравствену заштиту деце и жена са поливалентном патронажом  148

Одсек за здравствену заштиту жена    102

Одељење за здравствену заштиту деце  138

Одсек за поливалентну патронажу и вакцинацију 138

Одсек здравствене заштите- одељење хитне медицинске помоћи 106

Одељење санитетског транспорта  130

Одсек здравствена станица Александровац 129

Одсек здравствене станица Плеш 037 836  104

Одсек здравствена станица Ратаје 037 763 595

Одсек здравствена станица Горњи Ступањ 037 761 107

Амбуланта Плоча  037 820 522

Амбуланта Суботица

Амбуланта Доњи Ступањ

Одсек кућно лечење

Одељење дечје превентивне стоматологије 125

Одељење опште стоматологије 108

Одељење за лабораторијску дијагностику 104

Одсек за радиолошку дијагностику 118

Одсек за неуропсихијатрију-ментално здравље 121

Одсек интерне медицине 123

Одсек за очне болести 119

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију 107

Стационар 128 mob. 0698736318

Одељење техничког одржавања

Руководећи послови - менаџмент ДЗ

Верослава Ђорђевић Томић, ВД директор, доктор специјалиста педијатрије 0373552269

Дејан Чолић, помоћник директора Дома здравља, специјалиста клиничке биохемије 037 3751148 lokal 104

Јелена Ђорђевић, главна сестра – виша медицинска сестра 037 3751 148 lokal 122

Одсек информационих система 037 3554 705

Одсек економско-планских, финансијских и рачуноводствених послова 135

Одсек правних и административних послова 126