Извештај рада амбуланте за фебрилна стања и респираторне инфекције ДЗ Александровац од 11.12.2023. до 17.12.2023.