Извештај рада амбуланте за фебрилна стања и респираторне инфекције ДЗ Александровац од 13.11.2023. до 19.11.2023.

У амбуланти за фебрилна стања и респираторне инфекције у овом периоду било је 31 првих прегледа и 4 других прегледа.

Урађено је 28 антигенских тестова од којих је 6 позитивних.

Урађен је 1 PCR тест.

Није било упућивања пацијената у ЗЦ Крушевац