Извештај рада амбуланте за фебрилна стања и респираторне инфекције ДЗ Александровац од 15.01.2024. до 21.01.2024.