Извештај рада амбуланте за фебрилна стања и респираторне инфекције ДЗ Александровац од 18.12.2023. до 24.12.2023.