Извештај рада амбуланте за фебрилна стања и респираторне инфекције ДЗ Александровац од 25.12.2023. до 02.01.2024.