Извештај рада амбуланте за фебрилна стања и респираторне инфекције ДЗ Александровац од 27.11.2023. до 03.12.2023.