Превентивни прегледи: мерење телесне масе, степена ухрањености, крвног притиска, гликемије . . .

У недељу 12.11.2023.године, у периоду од 8 до 16 часова, у Дому здравља у Александровцу, обављаће се превентивни прегледи и то:

-мерење телесне масе
-израчунавање степена ухрањености
-мерење крвног притиска
-одређивање гликемије, гликолизирани хемоглобин (HbA1C) и липидни статус.

Заказивање није потребно, већ је довољно само грађани да оду до здравствене установе од 8-16 сати.
Држава овим прегледом жели да укаже на значај превентивних прегледа